Λίγα λόγια

Ο Γεώργιος Ν. Κένταρχος γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Είναι απόφοιτος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Msc) στη Διαχείριση Αποβλήτων. Μετά το πέρας των σπουδών εργάστηκε ως εξωτερικός συνεργάτης εταιρείας Συμβούλων Ποιότητας και Ανάπτυξης, για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας και ποιότητας, αλλά και την εκπαίδευση προσωπικού, στη βιομηχανία τροφίμων. Ακολουθώντας την απαραίτητη εκπαίδευση, έχει Πιστοποιηθεί ως Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Επιθεωρητής Καταλυμάτων. Επίσης, είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων).
Από το 2011 δραστηριοποιείται μέσω ατομικής επιχείρησης στο κέντρο της Κέρκυρας, παρέχοντας εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, έχοντας εργασιακή εμπειρία σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων.