Λίγα λόγια

Ο Γεώργιος Ν. Κένταρχος γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Είναι απόφοιτος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής. Μετά το πέρας των σπουδών εργάστηκε ως εξωτερικός συνεργάτης της εταιρείας Συμβούλων Ποιότητας και Ανάπτυξης «Q & D A.E.», για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας και ποιότητας στη μεταποίηση προϊόντων ζωικής προέλευσης. Ακολουθώντας την απαραίτητη εκπαίδευση, έχει Πιστοποιηθεί ως Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Επιθεωρητής Καταλυμάτων για το Φορέα Πιστοποίησης «ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.». Επίσης, είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων). Από το 2011 δραστηριοποιείται μέσω ατομικής επιχείρησης στο κέντρο της Κέρκυρας, παρέχοντας εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων και Ποιότητας, έχοντας εργασιακή εμπειρία σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων.