Απευθυνόμαστε

  • Καταστήματα Μαζικής Εστίασης
  • Σούπερ Μάρκετ
  • Επιχειρήσεις Επεξεργασίας & Μεταποίησης Τροφίμων
  • Κρεοπωλεία & Ιχθυοπωλεία
  • Αρτοποιεία & Ζαχαροπλαστεία
  • Εταιρείες Αποθήκευσης & Διανομής Τροφίμων
  • Βιομηχανίες
  • Ξενοδοχεία

Μας εμπιστεύτηκαν