ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 9001

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ISO 22000

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 είναι ένα διεθνώς εφαρμοζόμενο πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αυτοέλεγχος

HACCP

Η εφαρμογή Συστήματος «αυτοελέγχου» ασφάλειας των τροφίμων είναι υποχρεωτικός για όλες τις εταιρείες που χειρίζονται τρόφιμα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 853/2004.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σας έχουν δημιουργηθεί απορίες σχετικά με τις πιστοποιήσεις;

Ρωτηστε μας