Το γραφείο μας, << Γεώργιος Ν. Κένταρχος & Συνεργάτες >> με έδρα την Κέρκυρα,
ιδρύθηκε το 2011 από τον κ. Κένταρχο Γιώργο και παρέχει
εξειδικευμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με την ποιότητα και την ασφάλεια.

Μέσω της δυναμικής και πολυεπίπεδης παρουσίας στον κλάδο τόσο σε τοπικό επίπεδο
όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως Ζάκυνθο, Σαντορίνη κ.α.,
παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συμβάλλοντας στη διευκόλυνση των διαδικασιών λειτουργίας
και την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

Λίγα λόγια

Ο Γεώργιος Ν. Κένταρχος γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Είναι απόφοιτος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) στη Διαχείριση Αποβλήτων. Μετά το πέρας των σπουδών εργάστηκε ως εξωτερικός συνεργάτης εταιρείας Συμβούλων Ποιότητας και Ανάπτυξης, για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας και ποιότητας, αλλά και την εκπαίδευση προσωπικού, στη βιομηχανία τροφίμων. Ακολουθώντας την απαραίτητη εκπαίδευση, έχει Πιστοποιηθεί ως Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Επιθεωρητής Καταλυμάτων. Επίσης, είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων).