ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την αδειοδότηση – γνωστοποίηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στο σύνολο των υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται επιστημονικές συμβουλές για την καταλληλότητα των χώρων της υπό αδειοδότηση εγκατάστασης, προτάσεις διαμόρφωσης των χώρων προς τον επιχειρηματία που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, εκπόνηση ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης διαγραμμάτων ροής και τεχνική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας.

Επιπλέον το γραφείο μας, στα πλαίσια της αδειοδότησης, αναλαμβάνει, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης τροφίμων, τη μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Αυτοελέγχου (HACCP).

Δείτε ποιες επιχειρήσεις αφορά εδώ .

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ρωτηστε μας