Υπηρεσίες κατάταξης, συμβουλευτικής και προετοιμασίας καταλυμάτων

Μετά από την απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού για έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων, ΥΑ 19102/2016 (ΦΕΚ Β 3387), 21654/2017 (ΦΕΚ Β 4242), 216/9-1-2015 (ΦΕΚ Β10) και 21185/22-10-2014 (ΦΕΚ Β2840) και τροποποιήσεις αυτών, δημιουργήθηκε η υποχρέωση για τα Ξενοδοχεία και τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια και τα Διαμερίσματα, να προβούν σε διαδικασία επιθεώρησης, η οποία διενεργείται ΜΟΝΟ από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 και τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας. Η ισχύς των νέων πιστοποιητικών είναι 5 έτη, μετά την πάροδο των οποίων οι μονάδες θα πρέπει να επιθεωρηθούν ξανά.

Κατόπιν των παραπάνω αποφάσεων όλα τα τουριστικά καταλύματα πρέπει να προβούν σε μια διαδικασία προαξιολόγησης προς το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ). Η επιχείρηση έρχεται σε επαφή με το γραφείο μας το οποίο αναλαμβάνει τον ρόλο του επιθεωρητή και σε συνεργασία με Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης συντάσσεται η τεχνική έκθεση μετά από επιτόπια επιθεώρηση. Στην έκθεση καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την τουριστική μονάδα και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει από την εφαρμογή τους και βεβαιώνεται η κατηγορία αστέρων ή κλειδιών. Επίσης ,απαιτείται η συλλογή εγγράφων και τεκμηρίων σχετικών με τα αναφερόμενα μόρια.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία που θα κατατεθούν είναι δεσμευτικά για το τουριστικό κατάλυμα και σε περίπτωση ελέγχου από το ΞΕΕ, θα ελεγχθεί η γνησιότητά τους. Σε περίπτωση δε, ευρημάτων ανακριβών στοιχείων από τους επιθεωρητές η επιχείρηση μπορεί να υποστεί σημαντικότατες κυρώσεις.

Η εμπειρία μας μπορεί να σας βοηθήσει στο να αξιολογήσετε σωστά το τουριστικό σας κατάλυμα, να προχωρήσετε -εάν επιθυμείτε- στην αναβάθμιση της κατηγορίας του, που θα σας οδηγήσει και στην καλύτερη αξιολόγησή σας από τα διεθνή τουριστικά site.

Επίσης, η γνώση μας στη μελέτη, εφαρμογή και καθιέρωση Συστημάτων Ποιότητας (ISO 9001), Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, FSSC) και Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001), μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων ΜΟΡΙΩΝ για την βέλτιστη αξιολόγηση των τουριστικών καταλυμάτων αλλά και την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης σας. Όλοι οι διεθνείς τουριστικοί πράκτορες δίνουν μεγάλη σημασία στην εφαρμογή αυτών των προτύπων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ρωτηστε μας