Αυτοέλεγχος (HACCP)

Ο «αυτοέλεγχος» ασφάλειας των τροφίμων ή αλλιώς η εφαρμογή μελέτης HACCP είναι υποχρεωτική για όλες τις εταιρείες που χειρίζονται τρόφιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η μελέτη HACCP δύναται να πιστοποιηθεί κατά CODEX ALIMENTARIUS.

ΟΦΕΛΗ

  • Αξιολόγηση και έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων.
  • Διασφάλιση και πρόληψη της εμφάνισης κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών.
  • Μείωση του κόστους κυρίως από τη μείωση των απωλειών εσωτερικά στις φάσεις διακίνησης των τροφίμων.
  • Μείωση του κινδύνου αποζημιώσεων που τυχόν οφείλονται σε παραβάσεις του κώδικα τροφίμων κ.τ.λ.
  • Εναρμόνιση της Επιχείρησης με τη νομοθεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ρωτηστε μας