Έλεγχος – δημιουργία ετικέτας – επισήμανση αλλεργιογόνων (Labelling)

Η σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών είναι υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων. Η ορθή επισήμανση (ετικέτα) των τροφίμων αποτελεί Νομοθετική απαίτηση.

Το γραφείο μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν μελέτη των παραγωγικών διαδικασιών της επιχείρησής σας,μέσω κατάλληλης μεθοδολογίας, με σκοπό τη σωστή επισήμανση των προϊόντων και την αποφυγή ανεπιθύμητων ανακλήσεων και κυρώσεων.

Σε ποιους απευθύνεται;

O έλεγχος ετικέτας απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων της αλυσίδας των τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία ή/και τυποποίηση, αλλά και στη διάθεση τροφίμων πλην της πρωτογενούς παραγωγής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

Ρωτηστε μας